SmartBPO
LA NOVA SOLUCIÓ DE NEGOCI INTEL · LIGENT
"SIMPLIFICAR PER OBTENIR BENEFICIS"
17 gener 2014
SmartBPO és un model diferencial i innovador de BPO "externalització de processos de negoci" i "intel · ligència competitiva" que ajuda a les empreses a simplificar les seves operacions i processos ia facilitar la presa de decisions en la gestió del negoci.

Ens trobem davant d'una situació econòmica i financera sense precedents que genera una doble necessitat. D'una banda, la creixent demanda d'externalitzar processos de forma ràpida, eficient i amb un nivell de qualitat més alt i, de l'altra, la constatació que en la majoria d'empreses les necessitats d'informació per a la presa de decisions no estan ben cobertes pels sistemes de gestió habituals.

SmartBPO neix per donar resposta a aquesta doble necessitat a través d'un conjunt d'estratègies i solucions de negoci que ajuden a les empreses a ser més flexibles i treballar d'una forma més intel ligent. Utilitzem els beneficis del Cloud Computing i de les tecnologies de la informació com a elements clau per millorar l'eficiència, obtenir avantatges competitius i reforçar les capacitats d'un negoci.

Tal com afirma Enric Baixas, soci director de SmartBPO: "El nostre principal objectiu és ajudar a les empreses a simplificar les seves operacions i processos.

Intel · ligència competitiva: simplificar per augmentar l'eficiència

La unitat de "Intel · ligència competitiva" d'SmartBPO és una eina de negoci que combina la informació i el coneixement intern de la companyia amb dades del mercat per transformar-los en oportunitats que aportin enfocaments creatius, permetin anticipar-se a la competència i facilitin la presa de decisions encertades.

La proposta de SmartBPO es construeix sobre els avantatges del Cloud Computing i el Big Data, Combinades amb eines d'intel · ligència competitiva i mineria de dades, que fan possible que la majoria de les empreses puguin disposar de les tecnologies que abans només eren accessibles mitjançant grans inversions.

Com comenta David Martínez, Soci i expert en transformació d'organitzacions, "La informació existeix, només cal trobar-la i interrelacionar. El nostre objectiu és donar valor a la informació que es genera internament en l'empresa i correlacionar amb la que hi ha al exterior.Ponemos a l'abast dels equips directius palanques tecnològiques que els permetin obtenir major capacitat i agilitat per a una adequada presa de decisions de forma senzilla i dinàmica. "

"Quadres de Comandament"

SmartBPO ofereix com a element diferenciador un conjunt de "Quadres de comandament" que els usuaris poden controlar i gestionar, de forma àgil i interactiva, i obtenir reportings "vius" del seguiment del seu negoci en suports PC, tablet i telèfon intel · ligent.

"Els Quadres de Comandament són un conjunt d'eines que permeten analitzar i conèixer, de forma ràpida i ben estructurada, l'evolució i situació de la gestió financera, laboral i comercial d'una companyia en temps real.", Ha afegit Enric Baixas.

SmartBPO forma part del grup AddVANTE, firma de serveis professionals que compta amb més de 80 professionals a Barcelona i Madrid i ofereix com a característica principal un enfocament multidisciplinari en les diferents àrees de consultoria estratègica, assessorament legal i tributari, M & A, energia i medi ambient .

Amb aquest llançament AddVANTE potència noves àrees de negoci, amplia el seu ventall de solucions i serveis professionals i se situa com un important referent en el sector del BPO, externalització de processos de negoci i gestió empresarial integral.

namagazine