Cuadro de mando Comercial

Amb aquesta eina podrà obtenir una visió general de l'evolució de determinats indicadors clau relacionats amb les vendes de la seva companyia de forma anual / mensual, per zona geogràfica, per departament i referència de producte.

Mediante los dashboards del cuadro de mando comercial, usted podrá conocer:

_Análisis global

Amb aquest panell d'anàlisi pot tenir una visió general de l'evolució de determinats indicadors clau (KPI) relacionats amb les vendes.

Aquesta dissenyat per poder veure una evolució de cada KPI a nivell anual, mensual i per centre de cost, comparant sempre la realitat a un període determinat amb el pressupost a la mateixa data.

_Ventas por comercial

Amb aquest panell podrà analitzar la seva xarxa de vendes i conèixer amb la temporalitat que desitgis l'evolució de les vendes per comissionista o agent, així com el compliment de la seva activitat respecte al pressupost estimat.

Per cada comissionista o agent podrà conèixer la seva abc de clients, la seva facturació i estudiar-ne les vendes per àrees geogràfiques.

_Ventas por clientes

Aquest panell permet visualitzar l'ABC de clients amb la facturació emesa a un període determinat i l'import pendent de cobrament per cada un d'ells.

Addicionalment podrà identificar amb facilitat aquells clients amb un termini de cobrament superior als 180 dies mitjançant un avís, i conèixer què factura, data i el centre de cost al qual se li associa aquesta factura.